Make your own free website on Tripod.com
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตและครอบครัว
สารบัญ

<<  1   2   3    4  >>

หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 5 เว็บบอร์ด

เรื่องที่ 1  การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพัฒนาทางเพศ

            วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ รวมทั้งทางเพศอย่างเห็นได้ชัดเจน จงมีความจำเป็นที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเองให้เข่ากับการเปลี่ยนแปลงของตนเอง เพี่อให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
    1.พัฒนาการทางร่างกาย
       เด็กชายจะเขาสู่วัยรุ่นช้ากว่าเด็กหญิงประมาณ 1 - 2 ปี  ชายจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเมื่ออายุประมาณ 13 - 14 ปี ส่วนเด็กหญิงจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเมื่ออายุประมาณ 12 - 13 ปี
แต่พออายุประมาณ 14 ปี เด็กชายส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเด็กหญิง
2.พัฒนาการทางอารมณ์
อารมณ์ความรู้สึกหรือความวิตกกังวลของวัยรุ่นเกี่ยวกับร่างกายและเพศ มีหลายๆ ด้านดังนี้
     1.วิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายว่าเกิดอะไรขึ้นตามร่างกายผิดปกติหรือไม่ วัยรุ่นคนอื่นๆ เป็นเหมือนเราไหมวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายว่าเกิดอะไรขึ้นตามร่างกายผิดปกติหรือไม่ วัยรุ่นคนอื่นๆ เป็นเหมือนเราไหม
    2.วิตกกังวลกับอารมณ์เพศที่สูงขึ้น และรู้สึกไม่แน่ใจในความเป็นชายหรือหญิงของตนที่อาจทำให้ภาพพจน์หรือความนับถือตนเองสั่นคลอน
    3.กังวลกับพฤติกรรมทางเพศ ได้แก่ การสำเร็จความใครด้วยตนเอง ความอยาก รู้อยากเห็นหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศต่างๆ
    4.กลัวการเป็นผู้ใหญ่ กลัวความรับผิดชอบ บางครั้งอยากเป็นเด็ก บางครั้งอยากเป็นผู้ใหญ่ ทำให้มีอารมณ์ผันผวน หงุดหงิดง่ายกลัวการเป็นผู้ใหญ่ กลัวความรับผิดชอบ บางครั้งอยากเป็นเด็ก บางครั้งอยากเป็นผู้ใหญ่ ทำให้มีอารมณ์ผันผวน หงุดหงิดง่าย
 
3.พัฒนาการทางด้านจิตใจ
    1.สนใจเพศตรงข้าม
    2.สนใจการแต่งตัวที่ทันสมัย  กลัวกรแต่งตัวเชยและไม่เหมือนเพื่อน
    3.รักเพื่อน ตามใจเพื่อน
    4.ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ
    5.รำคาญง่ายและชอบวิตกกังวล
4.พัฒนาการทางสติปัญญา
    1.มีเหตุผล  มีความคิดรอบคอบขึ้น
    2.เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.พัฒนาการทางสังคม
    1.ต้องการยอมรับจากสังคม
    2.ชอบเลียนแบบเพื่อนสนิท  หรือดารานักร้องคนโปรด
    3.ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- อวัยวะสืบพันธุ์ชาย

        ถุงหุ้มอสุจิ  seminal vesicle

 
               ต่อมลูกหมาก prostate
                              ท่ออสุจิ vas deferen
 
         
                                                ลูกอัณฑะ  testis
         
         

         
                 กระเพาะปัสสาวะ bladder
         
                              ท่อปัสสาวะ urethra
         
         
                                   องคชาต penis
         
       
- อวัยวะสืบพันธุ์หญิง

   
       
       
       
       
       
       
       
       
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายกับพัฒนาการทางเพศ
1.ผู้ชาย เมื่ออายุระหว่าง 12 - 15 ปี อัณฑะจะผลิตฮอร์โมนเพศชายเพื่อไปกระตุ้นให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอวัยวะต่างๆ  ดังนี้
    1.1.ร่างกายมีความเป็นชาย อกผาย ไหล่ผึ่ง สะโพกตอบ กล้ามเนื้อเป็นมัด หน้าอกนูนขึ้น มีขนขึ้นตามร่างกาย มีสิว
    1.2.ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ เริ่มเปลี่ยนแปลง
    1.3.มีน้ำอสุจิ สามารถสืบพันธุ์ได้
    1.4.มีการฝันเปียก
2.ผู้หญิง จะมีพัฒนาการทางเพศและเจริญเติบโตเป็นสาวเร็วกว่าชาย ผู้หญิงเมื่อมีอายุประมาณ11 -12 ปีรังไข่จะผลิตฮอร์โมน
เพศเมื่อไปกระต้นให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอวัยวะต่าง ๆ ดังนี้
     2.1.ร่างกายมีรูปร่างทรวดทรงเป็นหญิงสาวมากขึ้น เอวเริ่มคอด สะโพกผายออก หน้าอกขยายใหญ่ขึ้น ในหน้าอิ่ม ผิวเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล เริ่มมีขนขึ้นบริเวณต่าง ๆตามที่ลับ
     2.2.ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ (ช่องคลอด ปากมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกท่อนำไข่ รังไข่ ไข่ ) และอวัยวะสืบพันธ์ (แคม คลิตอริส ท่อปัสสาวะ ) เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
     2.3.มีประจำเดือน (ระดู) สามารถตั้งท้องและมีลูกได้
การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางเพศ มีวิธีการดังนี้
   1.อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนเพศและพัฒนาการทางเพศเพื่อทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมกับพัฒนาการทางเพศ
   2.เข้าใจและสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องพัฒนาการทางเพศ เช่นการทำงานของระบบอวัยวะสืบพันธ์ การมีความรู้สึกทางเพศ การฝันเปียก การมีประจำเดือน หรืออารมณ์รุนแรงความเป็นอิสระทางด้านความคิด การเป็นตัวของตัวเอง และการมีสังคมของวัยรุ่น
   3.ลดความวิตกกังวลหรือมีวิธีการคลายเครียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการทางเพศ โดยพยายามเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเราว่าเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ ซึ่งเพื่อน ๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน
   4.ปรับตัวได้เมื่อร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆทั้งกายภาพ อารมณ์ จิตใจ สังคมและพัฒนาการทางเพศ
  5.ดูแลรักษาสุขภาพทางเพศอย่างเหมาะสม เช่น อาน้ำให้สะอาด ล้างหน้าแปรงฟัน
เปลี่ยนผ้าอนามัยชิ้นใหม่บ่อยครั้งขณะมีประจำเดือน (ผู้หญิง )
  6.รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนให้ครบถ้วนเหมาะสมดีงาม เช่น บทบาท
ความเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  บทบาทหน้าที่ลูกศิษย์ มีความเคารพเชื่อฟังครู ตั้งใจเรียน
บทบาทของความเป็นเพื่อนที่ดี ช่วยเหลือกันในทางที่ถูกต้อง
  7.ฝึกฝนทักษะการปฏิเสธ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยตามแบบแผน ดังนี้
   - ปฏิเสธไม่ไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนเมื่อพิจารณาถึงความไม่เหมาะสม หรือพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องการให้ไป
   - ปฏิเสธเอนที่ชวนให้ลองสิ่งเสพติด หรือลองมีความสัมพันธุ์ทางเพศกับเพื่อนหรือคนรู้จักใกล้ชิด
  8.ร่วมกิจกรรมนันทนาการหรือทำงานอดิเรก เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี เล่นกีฬา ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวตามต่างจังหวัด
ปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือ ดูภาพยนตร์ เป็นต้น
  9.ระมัดระวังเรื่องการเกิดอารมณ์ทางเพศและการแสดงออกเพื่อระบายอารมณ์ทางเพศอย่างเหมาะสม โดยมีทักษะการป้องกันการตั้งครรภ์ที่พึงประสงค์
<<< ย้อนกลับ

ถัดไป >>>

ติดต่อผู้จัดทำ  38 / 263 หมู่ 14 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการฯ 10130 โทร0859429174    physical_18@hotmail.com        

โดยครูพีรวิชญ์  ศรีอ่อน  กศ.บ.พลศึกษา